Driemaandelijks tijdschrift van de PWW: "De Aardster"     

        Naast de excursieverslagen vind je meerdere waarnemingen uit

        tussendoorexcursies.

        Kleurenfoto's illustreren allerhande vondsten.

       Je vindt er artikels waarin mooie, bijzondere/zeldzame en nieuwe soorten

       zwammen worden voorgesteld en besproken.

                                                                     

                                                2024:   

                  "De Aardster" 26 ste jaargang -nummer 1 - maart 2024

                                                 2023:

                  "De Aardster" 25ste jaargang -nummer 1 - maart 2023 

                  "De Aardster" 25ste jaargang - nummer 2 - juni 2023 

                  "De Aardster" 25ste jaargang - nummer 3- september 2023

                  "De Aardster" 25ste jaargang - nummer 4 - december 2023

                                       

                                                             2022:   

                   "De Aardster" 24ste jaargang - nummer 1 - maart 2022 

                    "De Aardster" 24ste jaargang - nummer 2 - juni 2022  

                   "De Aardster" 24ste jaargang - nummer 3 - september 2022

                 " De Aardster" 24ste jaargang -nummer 4 - december 2022  

 

                                                          2021:  

               " De Aardster" 23ste jaargang - nummer 1- maart 2021 

                "De Aardster" 23 ste jaargang- nummer 2 - juni 2021 

               " De Aardsrer" 23ste jaargang - nummer 3 - september 202

                "De Aardster" 23ste jaargang - nummer 4- december 2021

                                                                                                                                 

                                                             2020: 

             "De Aardster"22ste jaargang - nummer 1- maart 2020

             "De Aardster" 22ste jaargang - nummer 2- juni 2020

              "De Aardster" 22ste jaargang- nummer 3 -september 2020

             "De Aardster" 22ste jaargang - nummer4 - december 2020