LOGO PWW2  

Welkom op de site van de PWW   

De PWW heeft als doel de belangstelling voor én de beoefening van de mycologie te bevorderen in zijn werkingsgebied de Westhoek.    

Zij wil ook bijdragen tot het behoud en de bescherming van de boeiende paddenstoelenflora in de Westhoek.

Kandidaatleden kunnen vrij deelnemen aan activiteiten.

Als lid van de PWW:

 * Kan je deelnemen aan alle excursies.

 * Kan je deelnemen aan de jaarlijkse vergadering en aan alle MushRoom activiteiten.

 * Ontvang je digitaal ons driemaandelijks tijdschrift"De  Aardster" met verslagen van de

   activiteiten, alsook mycologische artikels en berichten.

 * Kan je artikels of berichten laten publiceren in "De Aardster".

 * Kan je hulp vragen bij het determineren, zowel macro-als microscopisch.

   Dit geldt voor zowel beginners als gevorderden.

 *Je maakt het mogelijk dat er educatief materiaal wordt aangekocht.

 *Onderstreep je mee dat je het belangrijk vindt dat de studie van de biodiversiteit

  en de ecologie van zwammen zijn plaats heeft in het groter geheel van natuurbehoud.

 Alle waarnemingen van zwammen en slijmzwammen worden jaarlijks opgestuurd naar Funbel,

Fungi van België, databank.

Wil je lid worden, maak gebruik van het contactformulier op onze website.  

Ditzelfde formulier kun je ook gebruiken om je in te schrijven op onze nieuwsbrief.                                                         

 ,